Redningskonferansen 2023

5. -6. september
Thon Hotel Oslo Airport

Redningskonferansen er en unik mulighet for nye og gamle aktører i redningstjenesten til å komme sammen og diskutere fag, utveksle ideer, bli inspirert og ha det hyggelig sammen. Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av nivåer og profesjoner er en viktig del av vårt arbeid, og vi er glade for å se at konferansen har blitt et fast møtested for mange innen fagfeltet.

Minst like viktig som det organiserte programmet, er det å treffe kolleger. I år gir vi dere en ekstra mulighet til å knytte nye kontakter, dele erfaringer og gi hverandre inspirasjon kvelden før konferansen. I tillegg til det faglige programmet onsdag 6. september, har vi nemlig satt sammen et sosialt program, med middag, foredrag med Audun Hetland og mingling om kvelden den 5. september. Vi håper dette bidrar til å gjøre konferanseopplevelsen enda mer komplett.

Vårt mål er at Redningskonferansen skal gi inspirasjon og engasjement for videre arbeid innen redningstjenesten. Hjertelig velkommen!

(Foto: Stig Mebust)

(Foto: Stig Mebust)

Påmelding

Melder du deg på fram til og med 9. juni får du rabattert deltakeravgift. Da er prisen kroner 1500,-

De som melder seg på senere betaler kroner 2200,-

Ved påmelding får du også anledning til å bestille hotellrom og middag 5. september.

Det vil være plass til ca 300 deltakere på årets konferansen. Meld deg på konferansen nå for å sikre din plass!

Påmelding til Redningskonferansen.

Mann padler i kajakk, med isfjell i bakgrunnen.

Audun Hetland (Foto: Reidar Gregersen)

Audun Hetland (Foto: Reidar Gregersen)

Sosialt program kvelden før konferansen

Mange har gitt uttrykk for at de ønsker mer tid til den uformelle praten. Vi lager derfor et treff kvelden før, der de som vil kan tjuvstarte på konferansen allerede tirsdag 5. september.

Da inviterer vi til middag kl. 18.00, og følger opp med foredrag med Audun Hetland, skredforsker og eventyrer - og anledning til å treffe bransjekollegaer i en uformell setting. Påmelding til dette skjer gjennom den ordinære lenken til påmelding.

Onsdag 6. september blir det fullt konferanseprogram fra 09.00 til 17.00.

Program Redningskonferansen 2023

Vi har satt sammen et spennende program som tar dagens redningstjeneste på pulsen. Vi har invitert viktige aktører til å dele erfaringer og skue framover. Vi lover deg spennende historier, dagsaktuelle foredrag og engasjerende paneldebatter. Siri Lill Mannes skal lose oss trygt gjennom dagen som konferansier. Flere detaljer fra programmet publiseres fortløpende.

Start kl. 09.00, onsdag 6. september

Hvilke utfordringer ser vi for redningstjenesten framover?

Jon Halvorsen er direktør for Hovedredningssentralen. Han har det siste året vært med i Totalberedskapskommisjonen, som leverer sin rapport i juni. På Redningskonferansen trekker han linjene fra hverdagen vi står i til den framtida vi allerede er på vei inn i.

Nødetatene og redningstjenesten ser en økning i hendelser som involverer personer med psykiske problemer. Hvordan skal vi håndtere dette i fremtiden?

Innledning om bakgrunn for tendensene vi ser, ved Fredrik Walby fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Hvem er denne gruppen mennesker og hvordan kan kan redningstjenesten best ruste seg for å møte økningen? Paneldebatt med representanter fra nødetatene, FORF og HRS.

Frivillighet i beredskapssamvirke

Hva karakteriserer samvirke som arbeidsform i redningstjeneste og beredskapsarbeid i Norge, og hvilke trusler står denne arbeidsformen overfor i dag? Tora Aasland er tidligere statsråd og fylkesmann i Rogaland, og forsvarte sin doktorgradsavhandling om denne tematikken i fjor.

Lost person behaviour

Den norske redningshåndboka er i stor grad basert på amerikansk og kanadiske studier når det gjelder søk etter savnede personer. Nå leverer norsk redningstjeneste data til International Search and Rescue Incident Database. Vi får besøk av Robert J. Koester, som er mannen bak "Lost Person Behaviour" og ISRID-basen.

Felles utdanning i samvirkeledelse – kan det optimalisere redningstjenesten?

Representanter fra politi, helse og brann som har vært gjennom et av samvirkestudiene bidrar med sine erfaringer og vurderinger etter endt utdanning. Paneldebatt.

Å lære av operativ innsats – eller forklaringen på hvorfor vi gjør det vi vanligvis gjør

Mikkel Bøhm, beredskapsinspektør, innsatsleder brann i Danmark og førsteamanuensis ved Roskilde Universitet.

Felles aksjonsverktøy – live demo!

På Redningskonferansen får vi en demonstrasjon fra frivillige og innsatsleder politi, som i fellesskap viser hvordan det nye verktøyet virker.

Klimatilpasning av redningstjenesten rokker ved det kjente og etablerte

Vi stuper med hodet først inn i det grønne skiftet, og vi er bare i startfasen. Er vi bevisste på konsekvensene av grønn skipstrafikk for redningstjenesten? Gjennomgang av hendelsen der hybridbåten MS Brim brant i 2021, deretter tar vi debatten om risikoen som kan ligge i nye energibærere til sjøs. Paneldebatt med representanter fra bl.a. Kurt Tofte Rusås (Bergen Brannvesen), Tobias Bang-Hansen (Redningsselskapet), Johan Marius Ly (DSB), Børge Galta (HRS) og Bjørn Sveen (Ullevål Universitetssykehus)

Hva er betydningen av at SAR Queen kan være en flygende basestasjon?

330 skvadron på Sola, ved Pål Kullerud, gir oss en innføring i erfaringene med kommunikasjonssøk fra den nye generasjonen redningshelikoptre.

Program slutt kl. 17.00

Meld deg på Redningskonferansen nå.

En gruppe frivillige redningsmannskaper har stilt seg opp til et gruppebilde.

FORF trommet sammen til øvelse med over 80 frivillige for å teste det nye digitale aksjonsstøtteverktøyet i Stavanger. (Foto: Ivar A. Nøttestad / Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest)

FORF trommet sammen til øvelse med over 80 frivillige for å teste det nye digitale aksjonsstøtteverktøyet i Stavanger. (Foto: Ivar A. Nøttestad / Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest)

Alpin redningsgruppe i Troms øver med CHC.

Alpin redningsgruppe i Troms øver med CHC.

Illustrasjonsfoto med innsatsledere fra brann, helse og politi.

Hva betyr felles utdanning i samvirkeledelse for redningstjenesten? Illustrasjonsfoto. (Foto: Oslo Brann- og Redningsetat / Flickr)

Hva betyr felles utdanning i samvirkeledelse for redningstjenesten? Illustrasjonsfoto. (Foto: Oslo Brann- og Redningsetat / Flickr)

Redningsskøytene «Skomvær III» og «Horn Flyer» rykket ut i mars til tråler med fremdriftshavari utenfor Skardsøya.  (Foto: Redningsselskapet / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0)

Redningsskøytene «Skomvær III» og «Horn Flyer» rykket ut i mars til tråler med fremdriftshavari utenfor Skardsøya.  (Foto: Redningsselskapet / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0)

Konferansehotellet

Redningskonferansen skal være på Thon Hotel Oslo Airport. Vi har reservert en del rom fra 5. til 6. september. Disse rommene beholder vi til 2. juni. Etter denne datoen kan vi ikke garantere at du får rom på konferansehotellet.

Hotellet ligger 10 minutter unna Oslo Lufthavn på Gardermoen, i Balder Allè 2, 2060 Gardermoen.

Fra flyplassen kan du enten ta taxi eller shuttlebus. Finn avgangstider på Vy.no. For de som kommer med bil er det mulig å parkere rett ved hotellet.

Hvem står bak konferansen?

En gruppe mennesker som står i en trapp

Programkomité & arrangørstab

Bente Asphaug (FORF)
Bjørg Bellika (Ambulanseforum)
Anja Kristin Bakken (Hovedredningssentralen)
Ørjan Delbekk (Hovedredningssentralen)
Ronny Frantzen (FORF)
Ole Gladsø (Ambulanseforum)
Runar Heggen (Sør-Vest politidistrikt)
Per Hognaland (Hovedredningssentralen)
Siv A. Namork (Hovedredningssentralen)
Marianne Pettersen (Hovedredningssentralen)
Åsmund Sanda (Politihøgskolen)
Per Magne Tveitane (Helsedirektoratet)
Rune Tønnessen (Rogaland brann og redning IKS)

Ikke alle var med da dette bildet ble tatt, men et fint utvalg er det jo! Bak fra venstre: Ole, Rune og Åsmund. I midten har vi Per, Siv og Bjørg (t.h.). Fremst står Runar, Ronny og Bent

(Foto: Melinda Gimpel/Unsplash)

(Foto: Melinda Gimpel/Unsplash)

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Spørsmål knyttet til påmelding rettes til Ambulanseforum ved Bjørg Bellika på 918 85 030 eller bjorg@ambulanseforum.no.

Alle andre henvendelser kan rettes til Hovedredningssentralen ved Anja Kristin Bakken på 482 00 284 eller anja.bakken@hovedredningssentralen.no.

Sees i september!

Redningsmann henger i heis-wire under redningshelikopter

Foto: Randi Marie Glomsrud/Forsvaret

Foto: Randi Marie Glomsrud/Forsvaret