Redningskonferansen 2023

5. -6. september
Thon Hotel Oslo Airport

Om konferansen

Redningskonferansen er en unik mulighet for nye og gamle aktører i redningstjenesten til å komme sammen og diskutere fag, utveksle ideer, bli inspirert og ha det hyggelig sammen. Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av nivåer og profesjoner er en viktig del av vårt arbeid, og vi er glade for å se at konferansen har blitt et fast møtested for mange innen fagfeltet.

Minst like viktig som det organiserte programmet, er det å treffe kolleger. I år gir vi dere en ekstra mulighet til å knytte nye kontakter, dele erfaringer og gi hverandre inspirasjon kvelden før konferansen. I tillegg til det faglige programmet onsdag 6. september, har vi nemlig satt sammen et sosialt program, med middag, foredrag med Audun Hetland og mingling om kvelden den 5. september. Vi håper dette bidrar til å gjøre konferanseopplevelsen enda mer komplett.

Vårt mål er at Redningskonferansen skal gi inspirasjon og engasjement for videre arbeid innen redningstjenesten. Hjertelig velkommen!

(Foto: Stig Mebust)

(Foto: Stig Mebust)

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt.

Ta kontakt med Bjørg Bellika eller Anja Bakken om du har spørsmål.

Mann padler i kajakk, med isfjell i bakgrunnen.

Audun Hetland (Foto: Reidar Gregersen)

Audun Hetland (Foto: Reidar Gregersen)

Sosialt program kvelden før konferansen

Mange har gitt uttrykk for at de ønsker mer tid til den uformelle praten. Vi lager derfor et treff kvelden før, der de som vil kan tjuvstarte på konferansen allerede tirsdag 5. september.

Da inviterer vi til middag kl. 18.30, og følger opp med foredrag med Audun Hetland, skredforsker og eventyrer - og anledning til å treffe bransjekollegaer i en uformell setting. Påmelding til dette skjer gjennom den ordinære lenken til påmelding.

Onsdag 6. september blir det fullt konferanseprogram fra 09.00 til 16.30.

Program Redningskonferansen 2023

Vi har satt sammen et spennende program som tar dagens redningstjeneste på pulsen. Vi har invitert viktige aktører til å dele erfaringer og skue framover. Vi lover deg spennende historier, dagsaktuelle foredrag og engasjerende paneldebatter. Siri Lill Mannes skal lose oss trygt gjennom dagen som konferansier. Flere detaljer fra programmet publiseres fortløpende.

Start kl. 09.00, onsdag 6. september

Åpning av konferansen

Hans-Petter Aasen er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hvilke utfordringer ser vi for redningstjenesten framover?

Jon Halvorsen er direktør for Hovedredningssentralen. Han har det siste året vært med i Totalberedskapskommisjonen, som leverer sin rapport i juni. På Redningskonferansen trekker han linjene fra hverdagen vi står i til den framtida vi allerede er på vei inn i.

Nødetatene og redningstjenesten ser en økning i hendelser som involverer personer med psykiske problemer. Hvordan skal vi håndtere dette i fremtiden?

En redningsmann deler en hendelse som gjør inntrykk før vi følger opp med en innledning om bakgrunn for tendensene vi ser, ved Fredrik Walby (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging).

Hvem er denne gruppen mennesker og hvordan kan kan redningstjenesten best ruste seg for å møte utviklingen? Paneldebatt.

Med Fredrik Walby, Rune Danielsen (HRS), Arnt-Harald Aaslund (Trøndelag politidistrikt), Rune Larsen (Moss brannvesen), Erlend Aarsæther (FORF), Dag Børslien (330 skvadron).

Frivillighet i beredskapssamvirke

Hva karakteriserer samvirke som arbeidsform i redningstjeneste og beredskapsarbeid i Norge, og hvilke trusler står denne arbeidsformen overfor i dag?

Tora Aasland er tidligere statsråd og fylkesmann i Rogaland, og forsvarte sin doktorgradsavhandling om denne tematikken i fjor.

Lost person behaviour

"Nasjonal veileder for redningstjenesten ved søk etter savnet person på land» er i stor grad basert på amerikansk og kanadiske studier når det gjelder søk etter savnede personer. Nå leverer norsk redningstjeneste data til International Search and Rescue Incident Database. Vi får besøk av Robert J. Koester, som er mannen bak "Lost Person Behaviour" og ISRID-basen.

Hva er betydningen av at SAR Queen kan være en flygende basestasjon?

Pål Kulleud er fartøyssjef og avdelingssjef hos 330 skvadron på Sola. Han gir oss en innføring i erfaringene med kommunikasjonssøk fra den nye generasjonen redningshelikoptre.

Du er ikke død før du er varm og død!

Vi får høre om hendelsen der Per Helge Bakkejord opplevde at kanoen velta og han havna i sjøen utenfor Andøya. En snarrådig datter bidro til at nødetatene ble varslet. Med oss er også lege Bård Rannestad og redningsmann Stig Arne Hansen, som dro til Vesterålen med Luftambulansen denne dagen. De var med på det som ble en vellykket gjenoppliving, og deler erfaringene med håndtering av hypotermi.

Felles utdanning i samvirkeledelse – kan det optimalisere redningstjenesten?

Representanter fra helse og brann, som har vært gjennom instruktørutdanning i samvirkeledelse, bidrar med sine erfaringer og vurderinger etter endt utdanning sammen med en innsatsleder fra politiet. Paneldebatt.

Med Tom Richard Jansen (Sør-Øst politidistrikt), Rune Larsen (Moss brannvesen), Egil Løken (Sykehuset Innlandet) og Heidi Solem (Politihøgskolen).

Å lære av operativ innsats – eller forklaringen på hvorfor vi gjør det vi vanligvis gjør

Det ligger et paradoks i at de tiltakene som har størst læringspotensiale for en organisasjon, samtidig er de tiltakene der enkeltmennesker er mest utsatt. Arbeidet med læring krever en balanse mellom hensynet til den enkelte versus hensynet til felles læring. Vi sier at vi gjerne vil lære av operativ innsats, men dette blir som regel først et krav fra organisasjonen som helhet når det skjer store eller atypiske hendelser. Læringspotensialet fra den daglige operasjonelle innsatsen er langt mer stille. Det krever et spesielt organisatorisk fokus – og en felles vilje for å kunne forstørre disse små læringssporene, og ikke minst få dem bearbeidet til ny konkret operativ atferd.

Mikkel Bøhm er beredskapsinspektør og forsker innen beredskap, ledelse og læring ved Københavns Professionshøjskole og Roskilde Universitet. I tillegg er han innsatsleder og koordinator for utdannelsesteamet ved Beredskab Øst i København.

Klimatilpasning av redningstjenesten rokker ved det kjente og etablerte

Vi stuper med hodet først inn i det grønne skiftet, og vi er bare i startfasen. Er vi bevisste på konsekvensene av grønn skipstrafikk for redningstjenesten? Gjennomgang av hendelsen der hybridbåten MS Brim brant i 2021, deretter tar vi debatten om risikoen som kan ligge i nye energibærere til sjøs. Paneldebatt med Kurt Tofte Rusås (Bergen Brannvesen), Tom Haakenstad (Redningsselskapet), Johan Marius Ly (DSB), Morten Askevold (Sykehuset Telemark) og Børge Galta (HRS).

Felles aksjonsstøtteverktøy – live demo!

På Redningskonferansen får vi en demonstrasjon fra frivillige og innsatsleder politi, som i fellesskap viser hvordan det nye verktøyet virker. Med Gisle Antun (innsatsleder Vest politidistrikt), Ivar Windju (Norsk Folkehjelp) og Christian Mortensen (Røde Kors Hjelpekorps).

Oppsummering og avslutning

Ved Jon Halvorsen

Program slutt kl. 16.30

Last ned program med tidspunkter (pdf)

En gruppe frivillige redningsmannskaper har stilt seg opp til et gruppebilde.

FORF trommet sammen til øvelse med over 80 frivillige for å teste det nye digitale aksjonsstøtteverktøyet i Stavanger. (Foto: Ivar A. Nøttestad / Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest)

FORF trommet sammen til øvelse med over 80 frivillige for å teste det nye digitale aksjonsstøtteverktøyet i Stavanger. (Foto: Ivar A. Nøttestad / Speidernes Beredskapsgruppe Sør-Vest)

Alpin redningsgruppe i Troms øver med CHC.

Alpin redningsgruppe i Troms øver med CHC.

Illustrasjonsfoto med innsatsledere fra brann, helse og politi.

Hva betyr felles utdanning i samvirkeledelse for redningstjenesten? Illustrasjonsfoto. (Foto: Oslo Brann- og Redningsetat / Flickr)

Hva betyr felles utdanning i samvirkeledelse for redningstjenesten? Illustrasjonsfoto. (Foto: Oslo Brann- og Redningsetat / Flickr)

Redningsskøytene «Skomvær III» og «Horn Flyer» rykket ut i mars til tråler med fremdriftshavari utenfor Skardsøya.  (Foto: Redningsselskapet / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0)

Redningsskøytene «Skomvær III» og «Horn Flyer» rykket ut i mars til tråler med fremdriftshavari utenfor Skardsøya.  (Foto: Redningsselskapet / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0)

Foredragsholdere

Robert J. Koester

Koester first joined the Appalachian Search & Rescue Conference in 1981 and since then has participated in hundreds of searches.
He holds a PhD in search theory from the University of Portsmouth.
His contributions to search and rescue include seminal research on lost person behavior (with emphasis on dementia), the International Search and Rescue Incident Database (ISRID), a the tactical decision aid software – FIND.

Audun Hetland

Audun Hetland leder CARE (Center for Avalanche Research and Education) ved UiT Norges arktiske universitet sammen med Andrea Mannberg. Han har forsket på beslutningstaking i skredterreng i mange år og driver podkasten skredpodden. Audun har også forsket på andre typer ekstremsport som fallskjermhopping og BASE hopping – og i prosessen ble han også BASE hopper.

Fredrik Walby

Spesialpsykolog og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Leder Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Ansvarlig for den norske versjonen av #Chatsafe.

Hans-Peter Aasen

Hans-Petter Aasen er statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Aasen kommer fra stillingen som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter. Før det jobbet han som politiadvokat, i Oslo politidistrikt og i Sør-Øst politidistrikt, og som dommerfullmektig. Aasen har vært  justispolitisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe.

Mikkel Bøhm

Beredskabsinspektør og lektor ph.d. ved Københavns Professionshøjskole, Roskilde Universitet og Beredskab Øst. Forsker og underviser i relasjon til beredskap, ledelse og læring. Videre fungerer han som innsatsleder, og er koordinator for utdanningssteamet ved Beredskab Øst.

Kurt Rusås

Brannkonstabel, redningsdykker og fagansvarlig fornybare energikilder i Bergen brannvesen. Bakgrunn fra forsvaret som skipselektriker og utdanning som elkraftingeniør. Har siden 2019 jobbet aktivt med problematikken knyttet til brann i litium-ion batterier.

Rune Danielsen

Redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge siden 2014, for tiden operativ inspektør. Bakgrunn fra politiet. Ledet evalueringen av redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen i forbindelse med kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Dag Børslien

Redningsmann i Forsvaret siden 2002. Fem år som redningsmann på Kystvakten, samt 15 års erfaring fra 330 skvadronen (Banak, Rygge, Florø, Sola). Er nå redningsmann ved 330 skvadron Sola. Delaktig i seleksjon av redningsmenn til Forsvaret.

Tom Haakenstad

Tom Haakenstad er beredskapssjef i Redningsselskapet. Avdelingsleder for HMS og Samfunnssikkerhet i Norconsult gjennom flere år. Har ledet et store tverrfaglige prosjekter innenfor ulike sektorer i næringslivet. Prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB med tilhørende utrulling til 110-sentralene, leder for teknisk sikkerhet og etableringen av sikkerhetskonseptet i Follobaneprosjektet, prosjektleder og fagansvarlig for «skreddersømstudier» innenfor sikkerhetsledelse og uykkesgransking ved USN m.v. Erfaring fra Politiet og Sjøforsvaret.

Tora Aasland

Sosionom og dr. philos fra UiS i 2022 med doktorgraden "Frivillighet i samvirke. Frivillige organisasjonars medverking i redningsteneste og beredskapsarbeid."
Tidligere forsker, stortingsrepresentant for SV og fylkesmann i Rogaland. Statsråd for forskning og høyere utdanning 2007-2012.

Tom Richard Jansen

Jobbet i politiet siden 1998. Er i dag innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt. Har ledet mange SAR-oppdrag som operasjonsleder og har redningstjeneste som fagfelt som innsatsleder.

 

Egil Løken

Utdannet paramedic med virke som opplæringsleder for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet. I tillegg jobber operativt i ambulansetjenesten og tidligere AMK. Har i dag en rolle som er knyttet opp mot operativ ledelse/samvirke i egen organisasjon. Har vært i tjenesten siden 2003. Deltok på studiet SAMVI-ØVE som representant fra Helse nå i vinter.

Heidi Solem

Politioverbetjent. Fagansvarlig for studiet «Fellesutdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktørene» ved Politihøgskolen. Jobbet operativt i politiet som operativt mannskap og innsatsleder ved Bodø politistasjon.

Johan Marius Ly

Leder avdeling for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Avdelingen har ivaretar DSBs rolle som nasjonal brannmyndighet. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har erfaring fra Sjøforsvaret, Statens forurensningstilsyn, Kystverket og DSB.

Erlend Aarsæther

Daglig leder i Nasjonalt Kompetansesenter Fjellredning. Lang fartstid fra Norsk Folkehjelp både som frivillig og ansatt. Har skrevet en veileder om søk etter personer i selvmordskrise, og jobbet aktivt med å forbedre søk etter denne gruppen gjennom mange år.

Børge Galta

Redningsleder ved Hovedredningssentralen sør-Norge siden 2014. Tidligere sjøkaptein i sivil skipsfart, hovedsakelig offshoresektoren. Har også flere år som frivillig mannskap i Redningsselskapet.

Jon Halvorsen

Direktør ved Hovedredningssentralen siden 2020. Halvorsen har bakgrunn fra Norsk Folkehjelp, blant annet som organisasjonssjef i . Han har lang erfaring fra innsats i redningstjenesten gjennom ulike roller på ulike nivåer.

Siri Lill Mannes

Journalist med 20 års erfaring fra tv. Hun begynte som utenriksreporter og dekket en rekke store saker før hun ble anker for TV2 Nyhetenes hovedsendinger. Hun er nå gründer og daglig leder i SpeakLab, som tilbyr kurs i effektiv kommunikasjon. Siri Lill har vært konferansier på Redningskonferansen i en rekke år.

Per Helge Bakkejord

Aktiv nordlending som i mai 2022 veltet med kano i sjøen i Vesterålen, druknet og fikk hypoterm hjertestans.

Bård Rannestad

Seksjonsoverlege for helikopterseksjonen på Universitetssykehuset Nord Norge, som har medisinsk ansvar for ambulanse-helikopterne i Harstad og Tromsø, og redningshelikopterne på Svalbard og Tromsø. Jobber også som hjerteanestesilege på UNN.

Pål Kullerud

Fartøyssjef og avdelingssjef på 330 skvadron Sola, jobbet på 330 skvadron siden 2001. (Befalsskolen for Marinen 1994-95, Sjøkrigsskolen 1995-97, Luftforsvarets flygerskole 1998, US Army Aviation Center 2000) 

Arnt-Harald Aaslund

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt de siste ti årene. Fullførte Politiskolen i 1992, og etter noen år i Oslo politidistrikt har han vært ved Trondheim politikammer siden 1995. Underviser i operasjonsledelse og innsatsledelse ved Politihøgskolen.

Rune Larsen

Ansatt i Mosseregionen brann og redningsvesen fra 1994. Har innehatt ulike funksjoner i beredskapsavdelingen helt fra aspirant til Brannsjef. Samtidig har jeg 12 års erfaring fra ambulansetjenesten, underviser på Brann og redningskolen angående innsatsledelse, og er delaktig i utvikling av innsatsledelse i ulike regionale fora. Deltok i studiet SAMVI-ØVE på PHS vår 2023, og skal nå delta på SAMVI-LED i høst.

Stig Arne Hansen

Mangeårig redningsmann i Statens luftambulansetjeneste. Ansatt i Norsk Luftambulanse AS og tjenestegjør på ambulansehelikopterbasen i Tromsø og Harstad.

Gisle Antun

Jobber som innsatsleder i Vest politidistrikt og har gjennom mange år hatt en særskilt interesse for søk og redning. Som fagansvarlig for søk og redning har han særlig fokus på fagutvikling og at samvirke og samarbeid mellom aktørene i redningstjenesten blir best hvis man samsnakker, øver og møtes mellom hendelsene. Sitter i HRS sin operative ekspertgruppe som er med å definere de faglige behovene for det felles aksjonsstøtteverktøyet.

.

Ivar Windju

Sitter i den operative ekspertgruppen for nytt felles aksjonsstøttesystem. Har 15 års erfaring som frivillig i Norsk Folkehjelp. Har de siste 4 årene vært ansatt som rådgiver i Norsk Folkehjelp for førstehjelp og redningstjeneste.

Christian Mortensen

Seniorrådgiver søk og redning i Norges Røde Kors. Har jobbet med prosjektet felles aksjonsstøtteverktøy i Røde Kors siden før det ble overtatt av justisdepartementet. Har 20 års erfaring som frivillige i Røde Kors. Sitter i dag som leder for aksjonsgruppa i Østfold Røde Kors, samt i kontaktutvalget i Øst PD. Veileder og mentor på Røde Kors’ aksjonslederkurs.

Morten Askevold

Ansatt i Ambulansetjenesten STHF (Sykehuset Telemark) siden 1992. Bor i Porsgrunn. Liker å jobbe med faget brenner for samvirke og innsatsledelse. Fagansvar CBRNE i Ambulansetjenesten

Konferansehotellet

Redningskonferansen skal være på Thon Hotel Oslo Airport. Vi har ikke lenger rom for overnatting tilgjengelig gjennom påmeldingsskjemaet, men ring hotellet direkte om du trenger overnatting.

Hotellet ligger 10 minutter unna Oslo Lufthavn på Gardermoen, i Balder Allè 2, 2060 Gardermoen.

Fra flyplassen kan du enten ta taxi eller shuttlebus. Finn avgangstider på Vy.no. For de som kommer med bil er det mulig å parkere rett ved hotellet.

Hvem står bak konferansen?

En gruppe mennesker som står i en trapp

Programkomité & arrangørstab

Bente Asphaug (FORF)
Bjørg Bellika (Ambulanseforum)
Anja Kristin Bakken (Hovedredningssentralen)
Ørjan Delbekk (Hovedredningssentralen)
Ronny Frantzen (FORF)
Ole Gladsø (Ambulanseforum)
Runar Heggen (Sør-Vest politidistrikt)
Per Hognaland (Hovedredningssentralen)
Siv A. Namork (Hovedredningssentralen)
Marianne Pettersen (Hovedredningssentralen)
Åsmund Sanda (Politihøgskolen)
Per Magne Tveitane (Helsedirektoratet)
Rune Tønnessen (Rogaland brann og redning IKS)

Ikke alle var med da dette bildet ble tatt, men et fint utvalg er det jo! Bak fra venstre: Ole, Rune og Åsmund. I midten har vi Per, Siv og Bjørg (t.h.). Fremst står Runar, Ronny og Bente.

(Foto: Melinda Gimpel/Unsplash)

(Foto: Melinda Gimpel/Unsplash)

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Spørsmål knyttet til påmelding rettes til Ambulanseforum ved Bjørg Bellika på 918 85 030 eller bjorg@ambulanseforum.no.

Alle andre henvendelser kan rettes til Hovedredningssentralen ved Anja Kristin Bakken på 482 00 284 eller anja.bakken@hovedredningssentralen.no.

Sees i september!

Redningsmann henger i heis-wire under redningshelikopter

Foto: Randi Marie Glomsrud/Forsvaret

Foto: Randi Marie Glomsrud/Forsvaret